Thailand 2003
click on pictures for larger images

Ella and Jola
Koh Chang

Justin and Jola at WaterfallJen & Justin elephant trek

Jen at Koh Chang

Jen crossing to waterfall


Jen & Justin elephant trek

Justin & Jola at Koh Chang

Justin & Jen swim

Liz

Jitti's Kickboxing gym in Bangkok
Koh Chang

Jola & Ella at waterfall


Musical storytelling at city park in Bangkok

Liz, Ella, & Jola at Koh Chang

Liz at waterfall


A tree in Bangkok